close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7938

Volgnummer

0029

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7938 Ambon, 1783 juli 12 - sep. 30; Malakka, 1783 mrt. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.15 Malakka

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Malakka. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

§ 39: BBij onse dankbetuijging voor de Consideratie met betrecking

hope op een glackig redres van

ane ook ten behoede ane den vntag lot den

_o

Verkoop, en wegens uwe Hoog Edelens gedagten

dat de winsten daar uijt, nog geringer zullen vallen door dien mits

het agter blijven van scheepen uijt Nederland, en gebrek aan koop

manschappen voornamentlijk aan Lijwaten, nog minder dan

het gepasseerde Iaar in staat zijn de Eijsschen te voldoen, voegen

wij bij uwe Hoog Edelens hope, de ouse dat door een geluckig

redres van zaken deze Provintie nader inruijmte zal kunnen

§ 40

worden voorzien: en berigten teffens, dat op de alhier in Te„

in de de koopmanschappen voordelig

an de hand geset.

„bruarij per publicque venditie van de hand gezette cor=

mandelse, Souratse. en Iavase koopmanschappen

inkoops bedragende ƒ10619:—:4, behaald zijn Extra

schone winsten van ƒ14 ƒ39: 17: 4: off 133. percentos; dan.

hier mede zijn wij weder als uijt verkogt.

Aangaande de

ksegging voor het erlangd genoegen

is Hatredlicceren der nagel Bomen.

sC:

Producten hebben wij in de uijtvoerigder beveelen

tot het reduceeren der overtallige Vrugtdrarende, en aanplan=

„ting der manqueerende Ioge Nagul Bomen na de Jongste

bepaling, het gelijk gehad uwe Hoog Edelens te vergenoe„

ualificatie tot de moderatie

„gen' Hoog dezelve erkennen de billijkheid der klagten

over de Extirpatie der vrugtdragende Nagul Bomen

met qualificatie tot de moderatie in dezen; onder zodanige

precautien als bij dit ministerium na een prudent voor uijtzigt.

zal g’oordeelt worden nodig te zijn, met herinnering der noodza„

illende de Bomen nogtans aan

kelijkheid nogtans, om het gaande weg zo na doenelijk zal zijn

je bepaling gehouden worden

op de bepaling te houden, mitsagders den aan was op ongepermit„

teerde plaetsen tegen te gaan; zeggen wij voor dit grinstige satis„

„factie nedrig dank, houden de beveelen ter schuldige narigt,

en