close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zij gaat te rug, en er

wordt eene andere voor

verzogt

57.

Pilotage Langs een

deel van het Noorder

Zeestrand

Afsluiting van de Groote

Rever by nagt

Den strot Chirurgijn

eenige benoodigheden geacco

„deerd

wilde openen; dat zijpin weerwil allesgenomen proeven, van

haare gebreken niet kon worden hersteld, nog gebruikt zonder

de pomp van de brandspent te ruineeren. En, dewijl wij dit mede

zoo bevonden hebben; gebruiken wij de vrijheid van de gemelde manie

„slang

„zing in eene verzegelde kas weder naar Batavia te zenden en

het kostende daar van aan te rekenen, met onderdanig verzoek om in

1andere van 200.–. voeten lang

derzelver plaatze eene, bekwaame manvering voor de brandspuit van de

stad te mogen erlangen

§ 91 De kosten der voltoorde pilotage agter de huizen en

erven aan het Noorder = zeestrand, ter somme van rs. 337. 15—. hebben

de eigenaars derzelven gedragen en het onderhoud van dat paalwerk is

den Capitiin van de Burgerije aan bevolen, onder toewijzing aan de

Burgerkasse van de gestatueerde boete voor de genen, die er hunne Vaar„

„ingen aan binden of anderzink eenige schade toebrengen, blijkens onze

Resolutie van den 6 September

§ 92 De mond of ingang der groote Rivier wordt nu van

's avonds tot 's morgens te zes uuren gesloten gehouden door eene slagboom

welke wij ten dien einde noodig geoordeeld hebben te laaten vervaardigen

blijkens onze Resolutie van den 14 October.

§ 93 Op het verzoek van den Haaff: Chirurgijn Iohan Godlieb

Teijdel, dat hem even als den Opperchirurgin van het Casteel de in zijne

practijck benoodigde lijwaaten arrak, en medicamenten mogten worden

verstrekt, dan wel eenig donceur toegelegd naar evenredigheid van de

ongelden, die hij tans meer dan te vooren te dragen hadt, in agting ge„

„nomen zijnde dat hij wegens het groot getal van de Militairen en Artilleris„

„ten, welke dagelijks in en buiten de stad de wagt hielden niet langer voor

eegen rekening, gelijk hij tot hier toe goedwilliglik gedaan hadt bekostigen

kon wat hij ter hulpe van de zoodanigen onder hun, die van eenige ziekte

overvallen of gekwetst wierden, gereed moeste houden en aan dezelven

toedienen, dog dat het fonds van de Burgerije ook niet was van

die

U

71

2

„9.