closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

Dat ik tueschen de Compagnie ende Engelschen in het

midden /: of neutraal / blijf, dewijl mij Vriend en de Engelschen

beiden even sterk en vermogende zyn, en ik derhalven mij

nog aan de iene nog aan de anderezijde van deeze beiden

voegen kan

Inmiddens heeft mijn Vriend de Engelschen uit mijn huijs

genomen, zonder dat ik zulks belet hebbe en egter steld

mijn Vriend geen vertrouwen in mij; wat kan ik het

nu gebeteren. Nogtans zal ik nooit mijn woord: intrekken

of eenige verandering maaken omtrent mijnen Vriend

Nadien mijn Vriend bevreest is en voorde Engelschen beefd

wat zullen wijt zwakke Lieden dan doen, die, onvermogende zijn

Mijn vriend zal zulks bij zig zelfs kunnen gevoelen

Mhamat

Geschreeven in de maand Sjauwal den 29 dag 1746 zijnde den

9 October 1782/: in margine stond:/ Mijn vriend wel een

goeden vertrouwd persoon geeven om mij een opregt

0f m weten

antwoord te brengen van mijnen vriend, omtrent mij kwaad

is, dan niet ten eende ik zulks mooge weeven mijn

Vriend blijve daar in niet in gebreeke, maar openbaare

„mij hetzelve /:onderstond:/ getranslateerd volgens

opgaave van den gezwooren Tolk Intje Pacer

Malacca in het Casteel den 11 October 1782 /la„

„ger stond:/ door mij /:getekend/ C. G: Baum

/garden E GgZKlerk. /in margine/ voor de op„

„gaave /getekend/ Met Eenige Maleitsche Let„

teren

Menzegd dat het Maleitsche woord hier gebezigd,

zoo wel beeven, ald wankelmoedig en ontzet zyn be„

kend