close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7938

Volgnummer

0378

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7938 Ambon, 1783 juli 12 - sep. 30; Malakka, 1783 mrt. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.15 Malakka

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Malakka. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een

7

4

6

3

3

Vertrokken

Inlandsche Vaartuigen

2 September Apdulla, Maleijer woonagtig tot queda per een Pantjajap

bemant met 14 koppen den 1 deezer van zijn woonplaats hier

gearriveerd, vertrekt heeden met zijne in hebbende laading nae

Rigun

Amat, Maleijer woonagtig tot Queda per een banting bem„t

met 10 koppen, den 1 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden met zijne inhebbende lading nae Riouw

Handa wax Maleijer woonagtig alhier per een kahap bem„t

met 10 koppen vertrekt heeden na Riouw vervoerd van hier

30 pik„ Amballo

3 pikvischtanden en

E Corg„s Cassa

Tjan, Chinees woonagtig alhier per een balo bemt met 3 koppen

vertrokt heeden na Siae sonder laading

Ian Tieko, Chinees woonagtig tot Siai per een balo bemant met 5

Koppen den 22 August J„o L van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt

Heeden weder na derwaarts vervoerd van hier.

200.- p„s drooge klappers en 1 Corg: fav„s kleedjes

Labaroe Bouginees woonagtig tot Rrouw per een padowakang bem„t

met 15 koppen den 31 Augult J„o L van zyn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden nu Salanghoon sonder laading

Laudie Briginees woonagtig tot Riouw per een pantjalling bem„t

met 15 kompen, den 3 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden met zijne inhebbende laading na Salanghoor

Assan Maleijer woonagtig tot Siae per een kakap bemant met2

koppen den 22 Aug„s PL van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd van hier

300 p„s drooge klappers

Toeamis Maleijer woonagtig tot Atchien per een banting

bem„t met 9 koppen den 4 August Js L van zijn woon plaats hier

g’eerreveerd vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd van hier

15 picols Amballo

3 p„s Olifantsche Linnen geb en

5 Gadong China

5 Corg„s parrings

5000 p:s porcelijne kommen

en Vierings; in z„t

D: denz

den