close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Chereesen te Samarang Tjoa Togoang gemonteerd met is

Kanons 4 donderbussen en 12 snaphaanen en bemant met

48 kopen den 13 August J„o L van zijn woonplaats hia gear„

griveerd vertrekt heden weeder na derwaards vervoerd van heer

400 pik gamber en 10 pik oudezer

10 wac

den 16 November Oei Siamko Chinees woonagtig tot Samarang per

de brigantijn groot 108 lasten toebehoorende den Kant„ der

Chineesen te Samarang Ian Leeko gemonteerd met

10 kanons 3 donderbussen 10 Snaphaanen en bemant met

41 kippen den 20 Augustus J:s L van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrektheed en weder na derwaards neemd„

brieven voor de Hooge Regeering te Batavia mede en

Een brief voor de Heer Gouverneur en Raad te Sama„

„rang vervoerd van hier

200. pik Gamber en eenige kleinigheeden

17

Tje Sieng Chinees woonagtig tot Salanghoor per een pant„

galling bemant met 6 Koppen den 27 October J„o L van

zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden weder

na derwaarts vervoerd van hier;

7 Corg:s Javanse tobak 4 kranj: poeder suijker en

5 fik:t kandij suijker 1000 p„s metzelsteenen

18

Pajang boeginees woonagtig tot Riouw per een Kakap

gemonteerd met 2 rantakken 4 snaphaanen en be

„mant met 10 koppen, den 13. deeser van zijnen woonplaag

hier gearriveerd vertrekt heden met zijne inhebbende

lading na Salanghoor

16

TJan Chinees wornagtig alhier per een balo bemant met 5

koppen vertrekt heden na Siai vervoerd van hier

5 kranj„o Javaase tabak 2 kranj„s Kandij zuijker en

100 p„s droge klappers

9

Ian Quan, Chinees woonagtig tot Siai per een ba„

lo

ten

2

2.

20

22

24