close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0030

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onoenen Fortificatienen Gelouwen

het zelve is teegen de lugt en reegen niet bestand

voor't genoomen genoegen omtrent de fortificatie werken dank betuijgd.

om eens gedaan werk te krijgen zal het mogelijke betragt worden

de hoogte derstellings in de kruijthuijsen heeft men niet anders konnen neemen.

het maken der verwrlfde vertrekken is den Capitain van Iuerike opgedragen

en men zal zorgen dat ’t kostende de calculatie niet surpasseert

tot de propositie van dien is men met leedweesen getreeden

zulx had bij den aanleg moeten geprevenieerd worden.

tot het Gouvernement zal dood ’t gebruijk van ’t jnlandse het Jatij hout

gemenageerd worden

de reede van den voordragt tot de afbrake eeniger gebouwen en het niet

opgeeven van ’t kostende worden beschreeven

aan ’t laatste word tans voldaan

blijkens overgaande berigt

opfundament van ’t welke den inkoop word voorgesteld

het huijs van den koopman Beth is bequaam tot een Eq: M=r wooning en Pak„

„huijs

eenige reedene tot die propositie worden aangehaald

de fortificatie en Gebouwen zijn opgenoomen

en het Berigt gaat over

Geld Saaken

voor de toegezonde 60000: lb: op den Feld Eijsch betuijgd men dank.

hetrente doende middel van bestaan is uijtgekeert

De bereekening der Contanten onder ult=o April den E: secunde gedemandeert

denzelven heeft desweegen van Rapport gedient

22:

179:

180:

181:

182:

—:

183:

184:

185.

—:

186:

187:

188:

56:

57:

58: