close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mits het besteede van 30: st:s voor 't Cento volle rijpe

nooten, door den gouvereur prive beurs, bekomt men

een Tamelijke quantiteid, die vervolgens aan de be„

sitters der verkoosen plaatse tot de plantagien wor„

den rondgedeeld.

§ 1.5 wij willen ons voor als nog liefbt niet

verklaren over de voorslag om het dou„

„ceurs van 10000: ducatons te introda„

„ceeren in plaats van de 20: pr C=to over„

„wigt maar zullen daar meede su„

percedeeren tot dat wij uE: ons goed

vinden omtrend de jndische prysder

Nagalen zullen kunnen meede dee„

„len, ’t geen de teegenswoordige tijds

omstandigheid niet toelaat; Jntus„

schen zullen uE: uijt het billet van

verkoping bij onse missive in dato

18: Junij gevoegd ontwaard hebben

dat wij tot een verkoop van Nagu„

len zijn overgegaan.

Met de aanplanting der Noten

scheen het niet zeer te lukken,

waar van de moeijelijkheid in het

bekomen der pitten die tot andere

eijndens gebezigd wierden, meede een

der oorsaken is geweest, zijnde het ge„

„tal van 57: bomen boven die van ’t

voordeede jaar nauwlijks noemens

waardig.

Wij approbeeren niet te min dat uE: op

voorstel van den Gouverneur van

Sleuren qualificatie hebben ver„

leend.

deese.

tagi

De be„

de Nn

mag

van

van