closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de swarigheeden bij'tblijven van het geprojecteerde Comptoir

schip zoude zeeker aanmerkelijk weesen want men na de re„

commandatien sorgt dat de restanten niet groot zijn, hoe

danig het in de Naburige gouvernemente ook geleegen is, zi

dat de assistentie van daar sober soude uijtkomen ja Com

wijlen op niets, des om de gedugtste ongeleegendheeden

voor te komen geraden is te zorgen voor een ruymen

vooraad ten minste van de niet te ontbeerene

benodigtheeden.

te emploijeeren soo als wij UE: zulks

bij missive van 6: November 1780: had

„den aan de hand gegeeven, terwijl

uE meenen dat het restant van een

ruijm gewasch met een volgend

matig gewasch op Amboi kon

den geborgen worden, en er zel„

den tuke ruyme gewasschen op

elkander volgen

wij worden aan ook hier door ge„

elucedeert op onse twijfeling bij

§ 16: en 17: van onse missiie van

den Jaare 1781: voorkomende.

wij hopen nu maar dat er door

de Ambonse Ministers geen

zwarigheeden teegens dee„

ze geprojecteerde schikking

zullen worden gegperd, en

teevens behoorlijk ge„

„zorga dat dit Gouverne„

ment ingeval het derwaards

gedestiteerde schip kwam

te blijven van de naburige

Gouvernementen zoude

geassisteerd.

onder

Het Sch

op Ba

en deze

„kelen

ordre