close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0066

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de swarigheeden bij'tblijven van het geprojecteerde Comptoir

schip zoude zeeker aanmerkelijk weesen want men na de re„

commandatien sorgt dat de restanten niet groot zijn, hoe

danig het in de Naburige gouvernemente ook geleegen is, zi

dat de assistentie van daar sober soude uijtkomen ja Com

wijlen op niets, des om de gedugtste ongeleegendheeden

voor te komen geraden is te zorgen voor een ruymen

vooraad ten minste van de niet te ontbeerene

benodigtheeden.

te emploijeeren soo als wij UE: zulks

bij missive van 6: November 1780: had

„den aan de hand gegeeven, terwijl

uE meenen dat het restant van een

ruijm gewasch met een volgend

matig gewasch op Amboi kon

den geborgen worden, en er zel„

den tuke ruyme gewasschen op

elkander volgen

wij worden aan ook hier door ge„

elucedeert op onse twijfeling bij

§ 16: en 17: van onse missiie van

den Jaare 1781: voorkomende.

wij hopen nu maar dat er door

de Ambonse Ministers geen

zwarigheeden teegens dee„

ze geprojecteerde schikking

zullen worden gegperd, en

teevens behoorlijk ge„

„zorga dat dit Gouverne„

ment ingeval het derwaards

gedestiteerde schip kwam

te blijven van de naburige

Gouvernementen zoude

geassisteerd.

onder

Het Sch

op Ba

en deze

„kelen

ordre