close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 23: Hel schip t Buijten Leeven door ons belaaden zijnde met

Lading van ’t schip ’t Buyten Leever

306657: lb: 557: 1/550: Bhaaren Garioffel Nagulen

50: Olijtyten in 2: kelders

5450: Moernagulen

632: Geconfijte d=o

1000: Zagoe Borneo

Waar meede wij deesen Bodem dieptreedende voor 18: en agter

waar mede dien Bodem nevens de

Heer afgaand Gouverneur reijs verdert

19: voeten, neevens den Heer afgaand Gouverneur thans laten

rheijse vorderen, hoopende, dat den selven rampvrij zijne rheijse mag

volbrengen

§ 24. Den Inkoop die gedaan is, van eenige absolute be„

den inkoop word gespecificeert.

„nodigtheeden bestaat in.

25: lb: Olij kaijoe poetij

D=s

255:

- - ƒ 841: 10:

—:

â rd=s 8:½: t lb:

25: d„o Koelilawang

83

160: 750: 16: 8:

227:

632: Geconfijte Moernagelen a rd„s 15: d’ 25: lb:

97

4625: 320 15263: 10:

72438: garioffel Nagulen a 56: of d:o 33: 7/5: de bh: van 550: lb:

23: 1/16 76: 2:

9: p:s Rottings gemonteerd met zilvere knoppen

21

8:

12: 32 41: 15:

1500: k: Azijn jnlands â stver:s de 10: k:

3

8:

93. 14: 309: 7:

250: bott=s Witte wijn - - â 30: boll:s

356: 8:

108:

6: p=s kabeltouwen goemoets van 7: d=m â rd=s 30: t p=s

d=o

108:

356: 8

—:

d„o

9: 45:

4:

d=o

1/5.

43:

d=o

142. 11.

4: 18:

4:

halve leggers â rd=s 2:24: ieder

15:

49: 10:

10:

158: 8:

48:

—:

10: Masthouten 8: 't p:s

2880:

9504:

—:

800000: Mopsteenen 6: 't mille

1792: 160

„5914: 13:

14936: Maet: Kalk â rd=s 8: ’t last

257: 8:

78:

10000: p=s Dak en vorstpannen â rd:s 13: 't mille

—„

123: 15:

37:½

50: kaijoenanij pallen, lang 16: v=n d=m v=t à rd=s 1: 12: t p=s

—:

313: 10:

95:

1900: boss: Land Jnlands à 4: stver: ’t bos

1

60:

198: —:

600: maet Houts Koolen â 8: stver: d’ maat

—:

638: 11:

43000: p=s Adappen à rd:s :¾: ’t Cento

193.½

297:

90:

20000: gabbe gabbe â rds —:½: 't Cento

950: 8: —:

288:

8: kop: Lijfeijgenen â 60: ider

25

Duc=s 11073:320:

ƒ36543: 11: 8:

Somma

Tot

0:

re

en de reei

haanen