close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0079

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bedenkingen omtrent het Extirpeeren

van Nagulboomen

waar omtrend men de Positive beveelen

H: H: Ed=s Soliciteert.

en de keuse wat in deesen het swaarste

weegt aan Hoogst derselver dispositie

overlaat

§29

de reedenen der gestatueerde straf op

het berooren van Nooteboomen beschree„

„ven.

33

door de inneemenste middelen aan ons te verbinden,

en schoonde Jnlandsche onlusten door de Goede

maatregulen van den afgaande gebieder, in zoo

verre gedempt zijn, dragen wij egter nog al vrij

wat bedenking, dat die Rust, door de uijt te voeren

extirpatie over alle de Nagul districten haast

door gevaarlijke beweeginge zoude kunnen ge„

stoord en agtervolgt werden; waarom wij Hoogst

deselve eerbiedig soliciteeren om Positive bevee=

len, en eenige inschikkelijkheijd versoeken, voor

onse besorgdheijd, dewijle wij het voorsigtig

en raadsaam agte de keuse, wat het swaarste

in deesen moet weegen aan UW Hoog Edelens

wijser dispositie over te laten.

Het heeft UW Hoog Edelens behaagt geenge„

noegen te neemen in ons antwoord op de Perco„

„de bij § 53: in onse advisen van den 24: Junij A=o p=r

op de remarque der Heeren majores bij missive

van den 22: 9ber: 1782:, ten aansien der door ons

gestatueerde straffe, op het verboden emploij der onrijpe

Noote musschaaten, dog wij vinden ons verpligt Hoogst

deselve weegens deese gesustineerde onbegrijpelijkheijd eer=

„biedigte advanceeren, dat daar de Noote boomen in geen

gereguleerde omheijning de Thuijnen of Perken staan, maar

in opene velden, Bergen en valijen, verre van den an=

„deren verspreijd, het dus/ wanneer de Eijgenaars zelfs voor

hunne boomen geen meerder zorge besteeden:/ voor de Jus=

„tie dienaaren vrij beswaarlijk is, de berovers dier boomen

te