closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

2: Cooijangs witte Tafel Rijst

14239: lb: Padij

1: Schuijt Lang 30: voet van 8: riem:

1: Jol van 5: riemen

400: moole planken van een d=m

Per het Buijten Leeven

50: wind boomen

5984: lb: Parwe Souatse

10: vellen kalfleer

25: balken lang 20: v=t dik 7: en 8: d=m

Panjangs Pigas:

8:

150: Jatij duijgen

Per de Jonge ovangesam

100: Tonne Planken

473: gescagde ribben en.

1: Jol van 5: riemen

200: Tonne Planken..

1200: kan: klappus olij

Per de Pantjalling de Vriendschap

263: aard

337: Jank en

36: zakken Jattij Pitten.

kostende alles te saamen ƒ 26202: 5:

§97:

Nog zijn wij gehouden Uw Hoog Edelens van onse

voor het verschoonen op vragt van

erkentenis te verseekeren, voor dat het Hoog deselve

Rijst dank gesegt

behaagt, heeft ons te verschoonen van de Rijst per

Particuliere vaartuijgen over te senden, waar door

de ongelden zoo drukkent niet vallen en dien kort

minder beswaart werd, een aangenaame verlig„

„ting voor deese arme Provintie

598:

met ambagtslieden heept men Dog dat ons de toegesegde Ambagst lieden niet

bij

zijn