close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0115

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

2: Cooijangs witte Tafel Rijst

14239: lb: Padij

1: Schuijt Lang 30: voet van 8: riem:

1: Jol van 5: riemen

400: moole planken van een d=m

Per het Buijten Leeven

50: wind boomen

5984: lb: Parwe Souatse

10: vellen kalfleer

25: balken lang 20: v=t dik 7: en 8: d=m

Panjangs Pigas:

8:

150: Jatij duijgen

Per de Jonge ovangesam

100: Tonne Planken

473: gescagde ribben en.

1: Jol van 5: riemen

200: Tonne Planken..

1200: kan: klappus olij

Per de Pantjalling de Vriendschap

263: aard

337: Jank en

36: zakken Jattij Pitten.

kostende alles te saamen ƒ 26202: 5:

§97:

Nog zijn wij gehouden Uw Hoog Edelens van onse

voor het verschoonen op vragt van

erkentenis te verseekeren, voor dat het Hoog deselve

Rijst dank gesegt

behaagt, heeft ons te verschoonen van de Rijst per

Particuliere vaartuijgen over te senden, waar door

de ongelden zoo drukkent niet vallen en dien kort

minder beswaart werd, een aangenaame verlig„

„ting voor deese arme Provintie

598:

met ambagtslieden heept men Dog dat ons de toegesegde Ambagst lieden niet

bij

zijn