closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maken derselve benodigt, want alhier niet te krijgen

en eijndelijk dat hij buijten staat is, op te geeven hoe

veel een montheering na het project zal koomen

te kosten.

3190:

Den Majoor Johan ulrich Schnijder door

de toegelegde Emolumenten aan

den majoorschneider zijn hem van den UW Hoog Edelens gunstig toegelegd zijnde de

dag der overgave van ’t Guarniroen

onder cautie de restituendo g'accor„ Emolumenten bij Een Majoor bevoorens in vreedes

deert.

tijden genoten, zoo heeft denzelven ter onser sitting

van 26: Maart J: E: nog versoek gedaan om deselve

te mogen genieten zeedert den dag dat hij het guar„

nisoen heeft over genomen, welk laaste wij hem onder

cautie de restituendo hebben g’accordeert, in dien

uW Hoog Edelens anders mogte gelieven te dispon„

neeren.

1791:

Dog hier geen voorbeelden te vinden zijnde van Een

dog van de Emolumenten vooreer

majoor hier geen voorbeelden te vinden Majoor over ’t Guarnisoen, veel minder wat denselven

zijnde

voor Emolumenten Competeerd moeten wij UW Hoog

Edelens daar omtrend, om nadere ordre en ophel„

„dering neederigst vraagen wij hebben hem schnij„

zijn hem die van een secunde onder

„ders intussche zoo lange toegelegd, de Emolumen„

aapprobatie toegelegt

ten die een secunde alhier geniet en hier voor

versoeken wij hoogst deselver gunstige approbatie

Van de Arthillerij in het najaar zullende han„

§ 192:

van de Arth: zal in ’t najaar gehan„

delt worden.

„delen komen wis tot

§193 De Huijsselijke Bestellingen waar

onder