close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0145

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maken derselve benodigt, want alhier niet te krijgen

en eijndelijk dat hij buijten staat is, op te geeven hoe

veel een montheering na het project zal koomen

te kosten.

3190:

Den Majoor Johan ulrich Schnijder door

de toegelegde Emolumenten aan

den majoorschneider zijn hem van den UW Hoog Edelens gunstig toegelegd zijnde de

dag der overgave van ’t Guarniroen

onder cautie de restituendo g'accor„ Emolumenten bij Een Majoor bevoorens in vreedes

deert.

tijden genoten, zoo heeft denzelven ter onser sitting

van 26: Maart J: E: nog versoek gedaan om deselve

te mogen genieten zeedert den dag dat hij het guar„

nisoen heeft over genomen, welk laaste wij hem onder

cautie de restituendo hebben g’accordeert, in dien

uW Hoog Edelens anders mogte gelieven te dispon„

neeren.

1791:

Dog hier geen voorbeelden te vinden zijnde van Een

dog van de Emolumenten vooreer

majoor hier geen voorbeelden te vinden Majoor over ’t Guarnisoen, veel minder wat denselven

zijnde

voor Emolumenten Competeerd moeten wij UW Hoog

Edelens daar omtrend, om nadere ordre en ophel„

„dering neederigst vraagen wij hebben hem schnij„

zijn hem die van een secunde onder

„ders intussche zoo lange toegelegd, de Emolumen„

aapprobatie toegelegt

ten die een secunde alhier geniet en hier voor

versoeken wij hoogst deselver gunstige approbatie

Van de Arthillerij in het najaar zullende han„

§ 192:

van de Arth: zal in ’t najaar gehan„

delt worden.

„delen komen wis tot

§193 De Huijsselijke Bestellingen waar

onder