closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den gemeene man word voor breuk, onder wij UW Hoog Edelens Eerbiedig bedeelen, dat

banden &=a niets in reekening gebraagt

den gemeenen man voor het geneesen hunner venus quaa=

„len of voor breukbanden niets hoegenaamt in reekening

woerd gebragt.

§ 194:

Tot de loslating der zeeven van de 25: door Cos geroos„

de in leeven gebleeven van de door

Cos geroofde Papoen hebben wel

de en nog overbleeven Papoen, hebben wij wel moeten

inbeten verzonden worden.

resolveeren, want anders waren deese menschenden„

„kelijk mede den weg haarer lands genoten gegaan,

en hier door zoude men dog in’t zelfde in conve„

nient als nu geraakt zijn, te meer daar Cos tot

heeden niet komt op dagen, waarom de prosedu„

res als nog gestaakt blijven

Ofschoon UW Hoog Edelens gem: Cos hebben ge„

lieven herwaards te renvooijeren, en hij met het

scheepje de Jonge Orangeboom vertrokken maar

in Cas van langer wegblijven van op Samarang verblelven is, dus niet aangekoo„

den bandas butger Cs word nader

„men zoo moeten wij Hoog derselver orders besol„

ordre versogt

liciteeren in Cas van langer weg bliven.

ƒ195:

Thans zullen wij omtrend onse bestellinge schuld„

van de bestellingen word verslag ge„

^ na

daan.

„pligtig verslag doen aanlijding onser genomen

Resolutien.

§ 196.

Op den 7: October A=o p=o wierden ons van Bouro

13. van Banda gedroste slaven

zijn van Bouro herwaards geschikt

opgesonden 13: van Banda gedroste slaaien wel„

„ke weder derwaards zijn geschikt, dog onder deese

dog eene daar van was een Jnlander

bevond zig een volle Neef van den Pattij van Lisel„

van Eissella

„li

die