close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0146

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den gemeene man word voor breuk, onder wij UW Hoog Edelens Eerbiedig bedeelen, dat

banden &=a niets in reekening gebraagt

den gemeenen man voor het geneesen hunner venus quaa=

„len of voor breukbanden niets hoegenaamt in reekening

woerd gebragt.

§ 194:

Tot de loslating der zeeven van de 25: door Cos geroos„

de in leeven gebleeven van de door

Cos geroofde Papoen hebben wel

de en nog overbleeven Papoen, hebben wij wel moeten

inbeten verzonden worden.

resolveeren, want anders waren deese menschenden„

„kelijk mede den weg haarer lands genoten gegaan,

en hier door zoude men dog in’t zelfde in conve„

nient als nu geraakt zijn, te meer daar Cos tot

heeden niet komt op dagen, waarom de prosedu„

res als nog gestaakt blijven

Ofschoon UW Hoog Edelens gem: Cos hebben ge„

lieven herwaards te renvooijeren, en hij met het

scheepje de Jonge Orangeboom vertrokken maar

in Cas van langer wegblijven van op Samarang verblelven is, dus niet aangekoo„

den bandas butger Cs word nader

„men zoo moeten wij Hoog derselver orders besol„

ordre versogt

liciteeren in Cas van langer weg bliven.

ƒ195:

Thans zullen wij omtrend onse bestellinge schuld„

van de bestellingen word verslag ge„

^ na

daan.

„pligtig verslag doen aanlijding onser genomen

Resolutien.

§ 196.

Op den 7: October A=o p=o wierden ons van Bouro

13. van Banda gedroste slaven

zijn van Bouro herwaards geschikt

opgesonden 13: van Banda gedroste slaaien wel„

„ke weder derwaards zijn geschikt, dog onder deese

dog eene daar van was een Jnlander

bevond zig een volle Neef van den Pattij van Lisel„

van Eissella

„li

die