close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0151

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

on

1

69.

5214:

De verplaatsing van eenige schoolmeesters, het in dienst

eenige schoolmeesters verplaatsten

andere als zodanige in dienst aange„

aanneemen in steede van overleedene of uijt den dienst

nomen waar voor men approbatie versoekt

ontslagene zijn verrigtingen voor welke wij Hoog desel„

ver approbatie al mede inploreeren.

§215:

C

Bedeelende nog het benoemen van Twee Jnlandsche

twee inlandse ouderlingen verkoren

ouderlingen Een te Saparoua en Een te Boano, zijn„

„de den Iattij van Aboeber Johannes Manu„

„sama en den orangkaij van Boano Paulus

Musapelalang.

8216:

Den kerkenraad heeft ons op den 1: Februarij voorge„

het door den kerken raad voorgedragen

versoek van den opperschoolmeester Jo„

dragen het versoek van den opperschoolmeester Johannes

hannes Makilij om verhooging int

gagie enz:

Makailij, welke versogt om verhooging van gagie

en het selfde genot van Emolumenten als zyn voor„

„staat Paillus Saptenno gehad heeft, dog dit hebben

wij hem niet kunnen toestaan maar liever UW Hoog

Edelens willen voordragen, gelijk wij de vrijheijd nee=

word favorabel voordragen

„men bij deesen te doen, onder verseekering dat hij mits

zijne swaare dienst en bij sondereijver in het leeve van de

maleidse Taal aan de Predikante het dubbel meriteert.

§217

Het groot gebrek aan kerk en school boeken van de

om bijbels mitsg=s Maleidse kerk

en School Boeken word ootmoedig

Maleijdsche gemeentens noodsaakt ons nogmaals

versoek gedaan

uw Hoog Edelens daar om zeer eerbiedig te instee=

„ren, voornamentlijk dog om een ruijm ontset van maleidse

bijbels, vraage boeken, en de Predikatien van Caron.

het Rapport der gedane kerk en

school visite gaat over 5218: Wij senden het berigt der gedane kerk en school visiete door

D=o