close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 225.

bij Commissarissen een ander vice

presis benoemd

ten

het burger Capitaal beschreeven.

§227:

onder de officieren eenige verande„

„ring voorgevallen.

de Burgerij, Marines en Pennisten

worden in den wapen handelt g’oeffend

Waar van op rente onder particuliere uijt Staat rd:s 3534:1

137: 30

en contant in Cassa

off als voorsz:

3671:43

Ed=

Bij Commissarissen van Huwelijkse en kleene ge„

„riefst zaaken, is alleen in steede van den vice President

Cornelis Hendrik van Cappelle den Eerste Clercq

van Politie Elias Mazel als soodanig benoemt.

Den staat der Burger Cassa UW Hoog Edelens

almede moetende op en leggen, zoo hebben wij de

Eer te vertoonen dat het Capitaal seedert A=o p=o ver=

mindert is met rijxd=s 172: 6: en dus onder ult=o Fe„

„bruarij maar bedragen heeft Rd=s 370: 10: ontstaan

uijt een meerder uijt gaaf dan ontfangst en princi„

„paal door het inlossen van drie geroofde burgers.

Onder de officieren eenige verandering voorgeval„

len zijnde, als de aanstelling van

Amelius Augustus Theodorus Swijsel

tot sous Lieutenant

Johannes Samsom.

tot vaandrig

Joachem Hendrik Auch.

adjudlanten

Simon Breeven

zergeant

Communiceeren wij UW Hoog Edelens het

zelve bij deesen en zoo mede dat de Burgerij, Ma=

rines en Pennisten nog steets in den waapen handel

p:

der

per

ni

den bo

„kom