close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0154

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 225.

bij Commissarissen een ander vice

presis benoemd

ten

het burger Capitaal beschreeven.

§227:

onder de officieren eenige verande„

„ring voorgevallen.

de Burgerij, Marines en Pennisten

worden in den wapen handelt g’oeffend

Waar van op rente onder particuliere uijt Staat rd:s 3534:1

137: 30

en contant in Cassa

off als voorsz:

3671:43

Ed=

Bij Commissarissen van Huwelijkse en kleene ge„

„riefst zaaken, is alleen in steede van den vice President

Cornelis Hendrik van Cappelle den Eerste Clercq

van Politie Elias Mazel als soodanig benoemt.

Den staat der Burger Cassa UW Hoog Edelens

almede moetende op en leggen, zoo hebben wij de

Eer te vertoonen dat het Capitaal seedert A=o p=o ver=

mindert is met rijxd=s 172: 6: en dus onder ult=o Fe„

„bruarij maar bedragen heeft Rd=s 370: 10: ontstaan

uijt een meerder uijt gaaf dan ontfangst en princi„

„paal door het inlossen van drie geroofde burgers.

Onder de officieren eenige verandering voorgeval„

len zijnde, als de aanstelling van

Amelius Augustus Theodorus Swijsel

tot sous Lieutenant

Johannes Samsom.

tot vaandrig

Joachem Hendrik Auch.

adjudlanten

Simon Breeven

zergeant

Communiceeren wij UW Hoog Edelens het

zelve bij deesen en zoo mede dat de Burgerij, Ma=

rines en Pennisten nog steets in den waapen handel

p:

der

per

ni

den bo

„kom