close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0192

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kort daar op de 1loot met 17: schooten uijt de Laijbaij gesalueerd en

van de Admiraal bedankt met 7: d=o wordende met een voordeelige

wind uit den L:d oosten de Cours direct na Manipa gesteld wanneer

na 't middagmaal het Laricques Hoofd van Hamel Zijn afschrid

gekreegen en den wel Edele gestrenge Heer Admiraal alle

voorspoed en Legen mitsgaders een geluckige reis en behouden

retour toegewenscht hebbende vertrok den zelven na zijn Comptoir,

salueerde van zijn orembaij de vloot met 17: en wierd van den Admi

„raal bedankt met 9: schooten

Des avonds het Eijland Manipa genadert zijnde zag men aande

hoek Lela een groot vuur mitsgaders wat verder het strand langs

tot aan ’t Comptoir met ligten voorsien en liet de Corlorre van

Bonoa en eenige van de vloot te half neegen uuren na ’t gedaa

ne Zein van den Admiraal bij het Eijland Toebang de dreggen

toegaan terwijl de andere door de vehemente stroom die om de

W: liep in gevaar zijnde van alle aan den anderen vast te raken

genoodzaakt wierden een goed heen komen te soeken en dus geheel

verspreid tot zelfs voor bij ’t Comptoir te ankeren

De Pantjalling Delft onder den gezaghebber Lourens Pietersz:

die tot Transport van den Eerw: Heer D:s Snethlage na Bouro, Bo„

noa en Manipa ter verrigting der kerk en school visite had gedient

lag hier meede ten anker: komende eeren voor 9: uuren den Ma„

nipas Resident Hedstein per orembaij aanboord, den wel Edele

Gestr: Heer Admiraal Complementeerende met Hoogst deselfs

arrivement met versoek dat zijn Edele hem geliefde te vereeren met

op zijn Comptoir aan te koomen, dog zijn wel Edele Gestr: een wirnig

indispoost zijnde gaf denzelve te kennen deesen nagt aanboord te

zullen vertoeven, waarna gem: Gledstein na het nuttigen

van eenige glasen wijn, zijn Compliment afgelegd hebbende

weeder na zijn Comptoir vertrok

Maandag