close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

aldaar eenige Complotten van de rebelleerende of Noekoesgezinde

Noord Cerammers of andere schelmen mogte hebben genesteld, dezelve

vindende, niets dan eenlijk vrouwen en kinderen te verschoonen en voorts

dezelve alle mogelijke afbreuk te doen, waar op den zelven dan met het

Commando per kliin vaartuijg te half seeven uuren vertrok, en op de

middag om twaalff uuren weeder te rug koomende zijn Edele Gestrenge

rapporteerde, dat hoewel hij alle de voor had aangewend en dienvolgende

voorm: Rivier ingeschept alle hoeken en winkels doorsogt en aan een

ander kant weeder uijtgekomen was, geen Mensschen gevonden en ook

niet had konnen ontwaaren dat zig daar iemand met er woon onthield.

onderwijl de vloot tot Noenlaa g'avanceert zynde en door de felle

tegenwond niet konnende vorderen was men genootzaakt het hier te stop„

„pen, weshalven op het gedane Zein van de CorCorre Bonda de dreggen

toegingen op 6: v=m stek grond.

Terwijl des namiddags om half drie uuren de wend een wynig be„

„daard zijnde men op ’t gewone Zien dreggen weeder thuishaalde en met een west

en W: Z: W: lugje voortschepte en Zeilde naar warde.

Intusschen ontfing den wel Edele Gestr: Heer Admiraal per den Cerams

Boode den soldaat Pieter Hitarisa des avonds om 7: uuren Een Brief

van het Bandas Ministerie ged:t p=mo deeser neevens een Copia Brief

door den te Keffing Posthoudende burger Iacobus Gerardus Diederik

Redder na Banda geschreeven zo mede Een brief van de Bandase Commis„

sianten Schietekatle, wilke en blexesius met den te keffing posthoudende

Burger Fedder aan zijn Edele gerigt luidende als volgt.

Aan den wel Edele Agtbare Gestr: Heer.

Bernardus van Reuren.

Admiraal en veld overste mitsgaders Gouvenneur

en Directeur over de provintie Amboina

wel Edele Agtb: Gestr: Heer

Tot bij zonder ontsligting hebben wij van keffing ontfangen de versellende

Copij