close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0213

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

aldaar eenige Complotten van de rebelleerende of Noekoesgezinde

Noord Cerammers of andere schelmen mogte hebben genesteld, dezelve

vindende, niets dan eenlijk vrouwen en kinderen te verschoonen en voorts

dezelve alle mogelijke afbreuk te doen, waar op den zelven dan met het

Commando per kliin vaartuijg te half seeven uuren vertrok, en op de

middag om twaalff uuren weeder te rug koomende zijn Edele Gestrenge

rapporteerde, dat hoewel hij alle de voor had aangewend en dienvolgende

voorm: Rivier ingeschept alle hoeken en winkels doorsogt en aan een

ander kant weeder uijtgekomen was, geen Mensschen gevonden en ook

niet had konnen ontwaaren dat zig daar iemand met er woon onthield.

onderwijl de vloot tot Noenlaa g'avanceert zynde en door de felle

tegenwond niet konnende vorderen was men genootzaakt het hier te stop„

„pen, weshalven op het gedane Zein van de CorCorre Bonda de dreggen

toegingen op 6: v=m stek grond.

Terwijl des namiddags om half drie uuren de wend een wynig be„

„daard zijnde men op ’t gewone Zien dreggen weeder thuishaalde en met een west

en W: Z: W: lugje voortschepte en Zeilde naar warde.

Intusschen ontfing den wel Edele Gestr: Heer Admiraal per den Cerams

Boode den soldaat Pieter Hitarisa des avonds om 7: uuren Een Brief

van het Bandas Ministerie ged:t p=mo deeser neevens een Copia Brief

door den te Keffing Posthoudende burger Iacobus Gerardus Diederik

Redder na Banda geschreeven zo mede Een brief van de Bandase Commis„

sianten Schietekatle, wilke en blexesius met den te keffing posthoudende

Burger Fedder aan zijn Edele gerigt luidende als volgt.

Aan den wel Edele Agtbare Gestr: Heer.

Bernardus van Reuren.

Admiraal en veld overste mitsgaders Gouvenneur

en Directeur over de provintie Amboina

wel Edele Agtb: Gestr: Heer

Tot bij zonder ontsligting hebben wij van keffing ontfangen de versellende

Copij