close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0215

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

hun alle bij een versamelt, alle welke gedoentens ik van alle d’ gesament„

lijke Cerammers hebben verklarings geligt om uwel Edele agtb: de

waare zaak te demonstreeren; hebbe de eere te melden uwel Ed: Agtb:

is b'reeds berigt door de Heeren Parringauw en Constantz: wat en hoe„

danig gem: kanna kanna bestaat, hij nu onlangs van Amboi

g’retourneert zijnde, heeft meest alle d’aards vijanden van dE: Comp:e

soo van Ceram Laut als kelloe &:a bij een versamelt en vier dagen

agter een boeg met Jnlandse musuk en heekel liederen op Iman sa„

rassa kapitain Keffing en mij geschimpt, en voorts aan alle d’ Ceram„

„mers laten boodschappen van geensints aan die van Banda te luijsteren,

en dat den Heer Gouverneur van Ambon hem heeft qualificatie gegeeven,

om mij maar te kappoteeren, alle welke dingtalen ik mij in’t menste heb

ter herte genoomen, tot nu eergisteren zijnde in woensdag dat hij kanna

kanna de Silaijelrse slaaf welk bereeds aan uwel Ed: Agtb: hebbe

goffereert, heeft laten op vatten en voorts mijn seroe waar in mijne

schilpadden zijn, heeft willen om verhaalen dog door ’t volk van Coewaij

belet door alle deese schijndimmers klaarlyk, dat hij kanna kanna

finaal mij taxtede, om maar actie te zoeken, alle deese zaken en minag„

„tingen vernomen hebbende, ben ik met nog eenige marijnen na gen:

negorij Kellenbrowa b'geven om na de reeden van Zyn gedragte infor„

meeren sonder dat wij in ’t allerminste op iets sijn vermoedende

geweest :/: deese negorij leit een pistool schoot maar van de kampong van

Iman Sarassa een Snaphaan Schoot van Keffing/ en sodra wij bij

de bruten genadert zijn sonder d’ minste woord ofte weerwoord, kreeg

een van mijne marijnen gen: marcus een kap met een klewang op

zijn regter hand dewelke is gevolgt met wel 100: snaphaan Schooten,

uijt gen: negorij zijnde mijn lyf Jonge die pas 12: Jaren oud was vlak

voor zijn hoofd een kogel getroffen, die ook moors doed naast mij

is nedergevallen, en nog een onder marinen gen:t Alie almeede aan

zijn regterhand geblesseert en ik vijf blessuren, dog Goddank ligte won„

den ofte schrampschooten; een aan mijn linker arm een aan mijn

regter elleboog een aan mijn linker heupen een aan mijn regter

voed, hebbe dus met verlies van volk en gequetsten te ruggekeert hier

op hebben het volk van Capitain keffing en Iman Sarassa soo mede

’t volk van Kellewaroe Eisser en een gedeelte van koewaij’t selve willen

Wreeken

5