closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der

u

n

74

51

4:

4:

zegt hier van niets te weeten en die

waar om hij sarassa bij zijne submissie ten bewij„

„se van deszelfs opregt- en- welmeenentheid de door

zulx den Edelen Heer Admiraal aan

hem tot hier toe verbergen gehouden 'scomps vier

Een ponder metale Bassen den twee Christen dogters van Ha„

„gebragt had ook de aanwijsing konde doen.

tolana onder saparoua niet had uitgeleevert en overgegeven

6:

5:

zegt dat z: de Posthouder fedder niet hadde willen ge„

waar om hij met Guaus Guaijkel„

hoorzamen nog onder Banda wilde staan en buiten

litaij, Kelliloekoe, Kotta Ban

des Posthouders kennis bij te rug komst van den orangk:

Guaus op naam van d’ Ed: Heer Admiraal de Cerammers

„da, Kellibroea en kellewaroe

vergadert hadde, en ook voor affeenige oneenigheeden

onder enkelde gemeene van haar ontstaan waren, die

in vijandschap was geraakt

den Posthouder afgedaan hadde welke ziende dat hij

weinig geteld wierd daar over mogglijk was geworden en

als doen de vijandschap aangevangen heeft, mitsg:s hij

Iman Sarassa de Posthouder als bevreest voor de Ban„

„dase Regeering heeft toegesprongen en na vermogen

g’assesteert

6:

6:

wat onderhandeling of accoord hij

zigt door fedder groote zake belooft te

zin maar die al vergetten te hebben en hij ook aangeno„

Iman Sarassa met den Ban„

„men had op P=lo Pisser een Craalsteene benting op te wer

das Posthouder gehad off gemaakt

pen, waar aan hy met Maba reets een begin had ge„

maakt dog door de vyjandelijkheeden die Fedder door ge„

hadde omtrent Ceram.

„set had in dat werk gesluijt waren

Hier op de Bode Hitarissa die van de wal aanboord ontbooden was; in

presentie van gewaagde Iman Sarassa na ’sComp:s Metale Bassen en de

Christen dogters ondervraagd zijnde zo quam deese staande te houde

dat hij met eijgene oogen de bassen gezien en zo eeven nog ’t Eene Chris„

„ten vrouws persoon in Iman Sarassas benting gesproken hadde, dog de

tweede Christen vrouw absent was, en wijder dat Maba zig meede

niet meer liet hooren nog vinden

Hier op Iman Sarassa weeder afgevraagd zijnde, off hij geneegen g

was ’s comp:s bassen en de Christen dogters over te geeven bleeff hij

ontkennen daar van iets te wieten.

vervolgens vroeg d’Edele Heer Admiraal hem af waarom hij nu

niet Cordaal genoeg was om na zijn gesmeed snood voorneemen

met fedder den Ed: Heer Admiraal een kogel te geeven.

Repliceerde

4