close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0233

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der

u

n

74

51

4:

4:

zegt hier van niets te weeten en die

waar om hij sarassa bij zijne submissie ten bewij„

„se van deszelfs opregt- en- welmeenentheid de door

zulx den Edelen Heer Admiraal aan

hem tot hier toe verbergen gehouden 'scomps vier

Een ponder metale Bassen den twee Christen dogters van Ha„

„gebragt had ook de aanwijsing konde doen.

tolana onder saparoua niet had uitgeleevert en overgegeven

6:

5:

zegt dat z: de Posthouder fedder niet hadde willen ge„

waar om hij met Guaus Guaijkel„

hoorzamen nog onder Banda wilde staan en buiten

litaij, Kelliloekoe, Kotta Ban

des Posthouders kennis bij te rug komst van den orangk:

Guaus op naam van d’ Ed: Heer Admiraal de Cerammers

„da, Kellibroea en kellewaroe

vergadert hadde, en ook voor affeenige oneenigheeden

onder enkelde gemeene van haar ontstaan waren, die

in vijandschap was geraakt

den Posthouder afgedaan hadde welke ziende dat hij

weinig geteld wierd daar over mogglijk was geworden en

als doen de vijandschap aangevangen heeft, mitsg:s hij

Iman Sarassa de Posthouder als bevreest voor de Ban„

„dase Regeering heeft toegesprongen en na vermogen

g’assesteert

6:

6:

wat onderhandeling of accoord hij

zigt door fedder groote zake belooft te

zin maar die al vergetten te hebben en hij ook aangeno„

Iman Sarassa met den Ban„

„men had op P=lo Pisser een Craalsteene benting op te wer

das Posthouder gehad off gemaakt

pen, waar aan hy met Maba reets een begin had ge„

maakt dog door de vyjandelijkheeden die Fedder door ge„

hadde omtrent Ceram.

„set had in dat werk gesluijt waren

Hier op de Bode Hitarissa die van de wal aanboord ontbooden was; in

presentie van gewaagde Iman Sarassa na ’sComp:s Metale Bassen en de

Christen dogters ondervraagd zijnde zo quam deese staande te houde

dat hij met eijgene oogen de bassen gezien en zo eeven nog ’t Eene Chris„

„ten vrouws persoon in Iman Sarassas benting gesproken hadde, dog de

tweede Christen vrouw absent was, en wijder dat Maba zig meede

niet meer liet hooren nog vinden

Hier op Iman Sarassa weeder afgevraagd zijnde, off hij geneegen g

was ’s comp:s bassen en de Christen dogters over te geeven bleeff hij

ontkennen daar van iets te wieten.

vervolgens vroeg d’Edele Heer Admiraal hem af waarom hij nu

niet Cordaal genoeg was om na zijn gesmeed snood voorneemen

met fedder den Ed: Heer Admiraal een kogel te geeven.

Repliceerde

4