closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67

genoemd te hebben, met voorgeeven dat hij denzelven maar niet

de gecommitteerdens verdagt hield, om de wille den bode Hita„

„visa niet bij hem had willee komen, welk voor geeven hem dor

de Bandase Commissianten infaci wierd beweerd met hem te

overtuigen dat Hitavisa wel degelijk bij hen alle te gelijk

aanboord was geweest:

wordende Fjedder ook nog onderhouden waarom zig in der

Cerammers twist zaken ingewikkeld partijschap getoonden

zig zelfs en de onder hem zijnde 'sComp:s dienaaren in ge„

„waar had gesteld het leeven te verliesen, terwijl den inhoud

zijner instructie daar van niet gewaagde

waar om hij daar hem de schelmstucken van Maaba ook

Kobiaij gen:t gew: orangkaij van P=lo Gisser bekent waren,

denzelven niet in Apprehensie genomen en„e Banda geson„

„den maar met hem in broederlijke vriendschap geleeft en

’s Comp:s wapenen kruijt en Lood &=a aan denzelven verstrekt

had, waar op Fedder niets tot zijn verschoning wist in te

brengen, dan dat hij zeide van gevoele te zijn geweest dat

die apprehensie wel uijtgesteld konde blijven tot de komst der

Ambonse Hongij vloot versoekende voorts vergiffenis van zijne

mislagen onder betuiging door de Cerammers misleid te zijn ge„

„worden; hier op nader gevraagd zijnde, waar den vagebond Maba

nu was; antwoorde hij zulx niet te weeken dog en passant ge„

hoord te hebben dat hij met een klene jonk gevlugt was wij„

„ders wierd hem door de Bandase Commissianten voorgehou„

„den waarom hij volgens de door hem uit dat Gouvernement

ontfangene beveelen niet met hen had willen raadpleegen Ja„

tegen derselver gevoelens aan, de laastste avond nog voor de

komst der Hongij vloot, zig had onderstaan de Negorijen

en

11

en

e