close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0249

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67

genoemd te hebben, met voorgeeven dat hij denzelven maar niet

de gecommitteerdens verdagt hield, om de wille den bode Hita„

„visa niet bij hem had willee komen, welk voor geeven hem dor

de Bandase Commissianten infaci wierd beweerd met hem te

overtuigen dat Hitavisa wel degelijk bij hen alle te gelijk

aanboord was geweest:

wordende Fjedder ook nog onderhouden waarom zig in der

Cerammers twist zaken ingewikkeld partijschap getoonden

zig zelfs en de onder hem zijnde 'sComp:s dienaaren in ge„

„waar had gesteld het leeven te verliesen, terwijl den inhoud

zijner instructie daar van niet gewaagde

waar om hij daar hem de schelmstucken van Maaba ook

Kobiaij gen:t gew: orangkaij van P=lo Gisser bekent waren,

denzelven niet in Apprehensie genomen en„e Banda geson„

„den maar met hem in broederlijke vriendschap geleeft en

’s Comp:s wapenen kruijt en Lood &=a aan denzelven verstrekt

had, waar op Fedder niets tot zijn verschoning wist in te

brengen, dan dat hij zeide van gevoele te zijn geweest dat

die apprehensie wel uijtgesteld konde blijven tot de komst der

Ambonse Hongij vloot versoekende voorts vergiffenis van zijne

mislagen onder betuiging door de Cerammers misleid te zijn ge„

„worden; hier op nader gevraagd zijnde, waar den vagebond Maba

nu was; antwoorde hij zulx niet te weeken dog en passant ge„

hoord te hebben dat hij met een klene jonk gevlugt was wij„

„ders wierd hem door de Bandase Commissianten voorgehou„

„den waarom hij volgens de door hem uit dat Gouvernement

ontfangene beveelen niet met hen had willen raadpleegen Ja„

tegen derselver gevoelens aan, de laastste avond nog voor de

komst der Hongij vloot, zig had onderstaan de Negorijen

en

11

en

e