close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0328

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

7

16: Ianuarij

T:

_

19

20:

26

29:

_o

G

30

2:

februarij

30

d=o

d=o

8:

d:o

d=o

9:

d:o

d=o

10.

d=o

——

12:

d=o

_

_o

_

1781

_

_o

Cardres

Snaphain Pistoo

Ponden

Papier

Pattroo pattroo

Bus.

vellen

„nennen

kruijt

6:

3

8

9

PTransport

viesenteerden onse stukken en bevonden

5

8:

dezelve nat te zijn verspeld

blasen, de stukken aff en maakten de zel„

5.

5

ve Schoot verspild

Twee schijn Schooten â 2: lb Caliber door dien

1:

2

wij ons dreg verlooren

blasen met handgeweer aff en maakten 'tzel

6:

12:

„ve Schoon verbruijkt

Twee Scheijn Schoten a 2: lb Caliber voor

1:

2:

’t Schip Buijten Leeven

_=o

drie Schijn Schooten à 2:„

3

1½.

’t schip buyten leeven

Een Schijn schoot o2: lb

1.

t Schip Buijten Leeven

keerden kruijt verspild

4:

de

presenteerden onse stukken en bevonden

5.

zelve niet te zijn verspild

9:

drie schijn schooten â 2: lb:-Caliber voor 't

schip Buijten Leven maar ontdeckte

het zelve den geheelen dag door niet. verbruijkt

e

1½.

Ses scheijn Schooten ofv vuuren te moogen

zien van Laricque dan wel

van ’t schip buijten Leeven hadden Een Lan

6

3.

„tharen van de top van 12: tot 5: uur

binnen de hoek van Alang twee Schein

Schooten à 2: lb: Caliber om

Een vaartuijg om te boegseeren terwijl

men geen tschuijt habden

2.

2

visenteerden onse stukken bevonden see„

ven p=s nat te zijn verspild

7

1

Somma

lb

60 p=s 21 p:s 9 rel: 33

/onderstond:/ Jn de Pantjalling D' Vriendschap ter Rheede Amboi

na den 12:' Ffebruarij A„o 1705: /waegeteekend: J: P: C: Duijsterwald

Op Heeden den 15: Maart Ao 1785: Compareerde voor de vaceerend

Leeden van den Achtb: Raad van Justitie dezes Casteels Nieuw Victoria

en Amboina den opperstuurman en Gezaghebber van de hier ter Rheede

seggende Comp: Pantjallinge d’ vriendschap Pieter Christiaan

Duijsterwald, denwelken de ommestaande kruijteeekening

de nove bij forma van recollement voorgehouden zijnde, 2o bllif:

dezelve daar bij ten vollen presisteeren, en legde vervolgens ne

de