close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0371

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

171

vervolg van Scheepsen en vaartuijgen

daar om g'examineert

§ 292:

en bevonden, vergaan, aan stukken en vol stoff te zijn

zal dus het eerste verstrekt worden

verscheide Leggers met Atrak, Theer en olij v:o zijn leedig geloopen

293

veel aangebragte rijst is bevonden en met olij aangestooken bevonden

eenige verklaringen deswegen, malkander teegenspreeken zijn in hun waarde gelaten

294:

Aaan de scheepelingen van de zilvere Leeuw is twee maanden Gagie verstrekt

295:

Solai Boeken.

De soldij boeken van 178 1/5. zijn geslooten

340:

en geconfronteert -

den oorsprong eener meerdere belasting dan het voorige boekjaar word aangeteekend

341:

en de Majoor Schneider g’interdiceert meer dan twee Montheering 'sjaars aan een gem: Mili„

342:

„tair te verstrecken

mitsg:s den soldij Boekhouder, om den gemeene Man voor subsidie te belasten

weswegen men zig aan de resol: van den 10: Septemb: gedraagt

Timmeragien en Reparatien

de Timmeragie en Reparatien genoteert

348:

28

HrKoop

en het Rendement van den verkoop g'’inserreert

297:

mitsg:s dat, der verkogte restant Lijwaten

298

zoo meede van eenige beschadigde Lijwaten &:a uijt de zilvere Leeuw

„299:

dies overheeden zijn voor ’t minder gerendeerde van twee rollen frans Zijldoek belast

300:

VreemdeS danen

van vreemdenatien heeft men hier niets vernomen

„344.

dan eenige gerugten van den Rebel Noekoe

Lagoe Bosschen

het geproflueerde iit de Loehoese Zagoe Bosschen genoteert

306:

een Berigt van den staat derzelve gaat over