close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eenige verklaaringen 5294

kunnen aanbieden. Waarom wij ook eenige Verklaarings der scheeps

desweegen malkander teegens„

preekente zijn in hun waarde

gelaaten

overheeden, die door andere van de gezaghebbers en op vaarende op de pan„

„tjallings weedersproken wordende in zijn waarde gelaten hebben tot

tijd en wijle men over alles kan disponneeren, kunnende het verhandelen

van stukswijse zaaken, niet anders dan eene verwarring geeven.

§293.

Om dan van dit hoofdeel afstestappen zullen wij uw Hoog Edelens

aan de scheepelingen van de zit„

nog eerbiedig ter kennis brengen, dat wij aan de scheepelingen van de

vere Leeuwistwee maanden go

gie verstrekt.

Zilvere Leeuw, op het herhaald verzoek van den Schipper Acker

2: maanden hunner Winnende gagie verstrekt hebben, waar voor

deselve na de ordre belast zijn.

8296.

Den Jnkoop die zeedert Frima Iunij tot ultimo

Den Jnkoop word bedeelt

Augustus P: L: gedaan is bestaat in

10:: p„s Zilvere Rotting knoppen met sComp„s merk P„o 24: 13/160: —„

81: 7:—:

boss: Lond Jnlands a 4: stver: 't bosch:

600.

30: —. 99: —:

matt: Houtskoolen„ 8: de maat

200:

20: —: 66:

Somma - - - P„s 74:1/60: ƒ 246: 7:

§297:

zijnde den Verkoop in het gepasseerde daar een bedragen

van ƒ26.624: 9: - . uijtkoops waar op aan winst behaald

en het Rensement van den

is ƒ. 1249.1: 19: of procento 88:½ schaars te Zien bij

verkoop g’insereert

het.

Generaal