close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0382

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eenige verklaaringen 5294

kunnen aanbieden. Waarom wij ook eenige Verklaarings der scheeps

desweegen malkander teegens„

preekente zijn in hun waarde

gelaaten

overheeden, die door andere van de gezaghebbers en op vaarende op de pan„

„tjallings weedersproken wordende in zijn waarde gelaten hebben tot

tijd en wijle men over alles kan disponneeren, kunnende het verhandelen

van stukswijse zaaken, niet anders dan eene verwarring geeven.

§293.

Om dan van dit hoofdeel afstestappen zullen wij uw Hoog Edelens

aan de scheepelingen van de zit„

nog eerbiedig ter kennis brengen, dat wij aan de scheepelingen van de

vere Leeuwistwee maanden go

gie verstrekt.

Zilvere Leeuw, op het herhaald verzoek van den Schipper Acker

2: maanden hunner Winnende gagie verstrekt hebben, waar voor

deselve na de ordre belast zijn.

8296.

Den Jnkoop die zeedert Frima Iunij tot ultimo

Den Jnkoop word bedeelt

Augustus P: L: gedaan is bestaat in

10:: p„s Zilvere Rotting knoppen met sComp„s merk P„o 24: 13/160: —„

81: 7:—:

boss: Lond Jnlands a 4: stver: 't bosch:

600.

30: —. 99: —:

matt: Houtskoolen„ 8: de maat

200:

20: —: 66:

Somma - - - P„s 74:1/60: ƒ 246: 7:

§297:

zijnde den Verkoop in het gepasseerde daar een bedragen

van ƒ26.624: 9: - . uijtkoops waar op aan winst behaald

en het Rensement van den

is ƒ. 1249.1: 19: of procento 88:½ schaars te Zien bij

verkoop g’insereert

het.

Generaal