close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

alen

§300:

dies overheeden zijn voor t minser

gepenseerde van twee vollen frans

Zeijldoek belast

§ 301:

de Producten zijn in ’t voor

„Jaar verhandelt

grooting

Na

6

de Calculativn

Nagul gewas wood gespecoficeer

§302:

§303:

dog word hooger begroot.

179

Dog de 2: vollen Frans Zijldoek, met twee Capitalen

advans beteekent, hebben een verlies gegeeven van ƒ136:11:8:

waar voor ad overheeden gelijk voorheen gesegt is, belaat

Zijn

de Producten in het voorjaar verhandelt.

zijnde, zo wel als de vertooning van den staat der Nagul

en Iatij boomen, mitsgaders Extirpatien, zullen wij

uw Hoog Edelens ten vervolge van dien eerbiedig be„

rigten, dat, het aanstaande Nagul Gewas door de

Inlandsche Regenten begroot is op Bhaaren 910: 23/30: ofƒ 505059:

lb: als.

Rhaaren 108: 23/550:

Aan 'thoofd Casteel.

40

3: 550

F Hila.

676:—

Saparoua en Nussalout

54:/550:

Haroeko

7

Daricqub

Dumune

Te samen Bhaaren 918 3/50: lb: 505059:

Hebbende wij om reeden dat de Hoofden der Nagul geevende Comp„

„toiten bij hunne brieven, insonderheijd dien van Saparoua het

niet regt durft bepaalen en zegt dat den oogst aldaar appa„

„rent de opgaaf verre zal surpasseeren het gewas liefst be„

„groot, op 15: â 1600: Bharen, het welk weeder een drukkende

omstandigheijd voor de Comp: zal op leeveren, dog menschelijke

middelen