close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0409

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

188

Anders; op zig zelfs.

De Lasten bedragen

7925:

7:12:

Een de winsten op de verstrekte soldijen en en verde

„biteerde Rijst

382: 16:12.

waar uijt blijkt dat dit Comptoir een Lastpost

voor D'E: Comp: blijft: van

11:

7543

ƒ

Laricque

De Lasten bedragen in A„o 178 3/18: off Jongst

1

7797. 1:12:

bij in A„o 1784: zijn geweest

7917: 3:8:

Dus zijn de Lasten dezen Jaare minder

ƒ

1: 12:

120

De winsten van dit Boekjaar 178 2/5: tellen

400: 6:12.

by hebben in A„o 178¾. gemonteert

278: 14:4:

Dus dezen Jaare meerder

121: 12.8.

zo dat dit Comptoir in vergelijk van A„o 1784:

voordeeliger is

ƒ 241:14: 4.

off anders en op zig zelfs

De Lasten bedragen

ƒ 7797: 1:12:

Eyde winsten

400: 6:12:

Gevolgelijk is dit Comptoir een lastpast voor d'E: Comp:

van ƒ 7396: 15:

Bouro.

De Lasten in A„o 178 4/5: zijn opgelopen

ƒ.

tot

8299: 17:—

En in A„o 178¾: beliepen dezelve maar

8264: 5:4„

ovrr zulx nummeerder.

35: 11:12:

De winsten van A„o 178 ¾: rendeeren

1

187: 10:—

En hebben in A„o 178 4/5. maar bedragen

140: 4:„

dus minder

47: 6:—.

waar uijt Consteert dat dit Comptoir deesen Jaare

eene meerdere veragtering heeft dan A„o pass„o

82: 17: 12:

f

off anders en op zig zelfs:

De Lasten zijn

8299: 17:—„

de winsten van het opgeld op de verstrekte soldijen bed:n maar„

140: 4:

waar uijt blijkt dat dit Comptoir een Lastpoot voor d'E: Comp: blijft - - - van