close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0418

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P:r Transport

Frainsen Oorlogs Onkosten

De diminutie hoofdsakelijk toegekomen

door de Batavia versondene sipai„

„se militairen, en eene minder versteec

„king ten lasten dezer Reekening.

Kruijsen Expeditie Ongelden

Door eene mindere verstrecking van vansz:

:r aan de manschappen die tot de

bekruijsing op de rebelleerende

Cerdmise en Noekoes gesinde,

g'emploijeert zijn, is deese dimunitie uijt

gewerkt.

Reekening van Schenkagie

Niets ten laster deezer Reekening

verstrekt..

Intrest Reekening

Door eene meerdere verstrecking van

Jntressen op de bij DE: Comp: b deposito

staande Capitalen is deze meerder

„heid te weege gebragt

De Generaale Lasten tellen

Het minder van ’t meerder

afgetrocken

Poond dat de Lasten in ’t Boekjaar

van A„o 178 7/5: meerder zijn geweest

dan in anno 178¼: een bedraa„

„ge

van

17:

En

In.

In A„o 178 /5

Meerder.

A„o 178 7/5.

A„o 178¾:

Minder

14.

1.12. ƒ 16201

8:12.ƒ

4311:

1:-. ƒ 224486

ƒ236377:

5816:18:-„

-

5794: 8

22: 10:

6

888: 9:8:„

8„

2910.

2021

51:15.8:„

51:15:8„

6316: 19:12„

5962:12:-„

354: 1:12:

239228:6:12ƒ 11045: 14:12: ƒ 16555: 16:12:

244738:7:12:

ƒ 239228: 6:12:

11045: 14:12:—

ƒ 5510

1:

Accordeert,

5510: 1: —: