close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0429

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

:1

198

heeft

De

den

kosten

winsten

uijtkoop

p:r Cento

vertier

Jnkoops

Transport.

Bantams Product.

Peeper

67:13:8:

144:8:8:„ 88:2:—„

lb: 599: 76: 15:—„

Tnnors Product.

370: - 358: 8:8:„

waxkaarsen

96: 9:8:

454:18:—„ 27: —„—„

Bancas Coopmanschappen

Thin

147.

36:15:—„ 67:2: 82 7/8„ -

30: 7: —:

Cijlons Product.

Canneel

2½:

1.

—: 15:8:„

—4„ 30:

—: 4:12:

Caabse Coopmanschappen.

Booter Caabse.

„986.—

459: 2:-„

711:15:8„ 5.6:—:—„ 252„13:8

Alhier ingekogte Producten.

Foelij

—½

3:8

2: 13:-„ 1514:¼:-„

2: 9: 8:

Noten Musscrateu

1: 1:— 100:—:—„

—½

1: 1. —.

Op de Hoofdplaats ingekogte

producten.

Arak Batavias

40:

ƒ

9: 10:-„

12: 6: 8:„.

30: —:—.„

2:16:8:

Poeder Zuijker

38.

A:

8:4:„

10:V2:

30½: —„

_:o

2: 8:

_=e

kandij

384¾:

65:11.

50: 19:-„

28: 57/8:

14: 12: —„

Geeft p:r C:t door den anderen

ƒ 27¾:7:

over de belasting op Reekening van Soldijen

der scheeps overheeden van ’t schip de orange„

„boom wegens de door hun te min uijtge„

„leeverde lading

ƒ 174:10:8:

weegens de belasting op Reek: van sol„

„dijen der scheeps ooverheeden van ’t schip

'T Buijten Leeven, weegens de door hun te min uijtgeleverde lading

502:17:8:

voor de minder dan de bepaalde advan„

„cen op de p:s publicque vendutie op den

19: deeses verkogte 2: rollen Zijldoek

frans uijt de lading van ’t schip De Zil„

„vere Leeuw

122:8:„.

wegens het advijds op de bij uijtlevering

der lading van ’t schip ’t Buiten Leeven nat

en ten eenemaal bedorven bevonden Buskruijt

273:2:8:„ 1072:18:8:

Teldt

ƒ 13564:17:8:

Transporteere