closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 13564: 17:8.

P:r Transport

De Nadeelige Posten, welke ten Lasten deeser

Regeering, zijn afgeschieven, bestaan in de volgende, als

weegens een verlorene die plood en dies leijn van de Chialoup

Batavias welvaaren, Conform Politecq raads

3:8

12:

besluijt van den 28: xber: anno passato

weegens Een overleeden lijfeijgen uijt ’t Quartier, en Een

verlorene Dreg 1: touw van 10: d=m 1: schuijt en Een Topzijl

van de pantjalling De Vriendschap conform Politicq:

584: 8:—.

Raads besluijt van den 23: februarij /. 7: L:/

De gepermitteerde spillagie op de verstrekte parthijen

zo uijt ’t Negotie als Provisie pakhuijs in 12. maanden tijd„

1159: 1:8:

weegens de bij uijtleevering der van Samarang per de

Pantjalling D' vriendschap te min aangebragte

olij tijten, item de gevalideerde spillagie, na de ordre Conform

123: 4:.

Politicq Raads besluijt van den 15: Maart

weegens de gevallideerde spillagie uijt kleene Geld Cassa

betaald in steede van spek en vleesch op de verstrekte pap„

99:11:—.

„thij uijt ’t Negotie pakhuijs in Een rondjaar

over Een p:r publicque vendutie verkogt 'sComp:s oud paar dat

minder gerendeert heeft dan dies inkoops prijs Conform

35: 13:—:

Politicq Raads besluijt van den 14: Febr: /I: L:/

De gevallideerde spillagie aan de scheeps overheeden van ’t schip

'I Buijten Leeven op hun aangebragte Laeding

1355: 13:—:

Ten gelijken eijnde aan die van ’t schipje Porangeboom

435: 2: 8:

over de verlorenen, Conform politicq Raads besluijt van

den 19: Maij

127: 9:—:

weegens ’t verliesen van Buskruijt en ben Diep Looden dies

Leijn, p:r de Chialoup Batavias welvaaren, op de

reise nae Bouro, Conform politicq raads besluijt

van den 17:' Junij /:I: L:/

22: 5: 8:

over een verlooren dreg met dies Cabeltouw goemoets van de

pantjalling D' Beschernier, Conform politieq: Raads

besluijt, van den 11: Junij /: I: L:/

34: 5:

Transporteere ƒ 398:8:16:— ƒ 13564:17: 8:

7.