close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0430

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 13564: 17:8.

P:r Transport

De Nadeelige Posten, welke ten Lasten deeser

Regeering, zijn afgeschieven, bestaan in de volgende, als

weegens een verlorene die plood en dies leijn van de Chialoup

Batavias welvaaren, Conform Politecq raads

3:8

12:

besluijt van den 28: xber: anno passato

weegens Een overleeden lijfeijgen uijt ’t Quartier, en Een

verlorene Dreg 1: touw van 10: d=m 1: schuijt en Een Topzijl

van de pantjalling De Vriendschap conform Politicq:

584: 8:—.

Raads besluijt van den 23: februarij /. 7: L:/

De gepermitteerde spillagie op de verstrekte parthijen

zo uijt ’t Negotie als Provisie pakhuijs in 12. maanden tijd„

1159: 1:8:

weegens de bij uijtleevering der van Samarang per de

Pantjalling D' vriendschap te min aangebragte

olij tijten, item de gevalideerde spillagie, na de ordre Conform

123: 4:.

Politicq Raads besluijt van den 15: Maart

weegens de gevallideerde spillagie uijt kleene Geld Cassa

betaald in steede van spek en vleesch op de verstrekte pap„

99:11:—.

„thij uijt ’t Negotie pakhuijs in Een rondjaar

over Een p:r publicque vendutie verkogt 'sComp:s oud paar dat

minder gerendeert heeft dan dies inkoops prijs Conform

35: 13:—:

Politicq Raads besluijt van den 14: Febr: /I: L:/

De gevallideerde spillagie aan de scheeps overheeden van ’t schip

'I Buijten Leeven op hun aangebragte Laeding

1355: 13:—:

Ten gelijken eijnde aan die van ’t schipje Porangeboom

435: 2: 8:

over de verlorenen, Conform politicq Raads besluijt van

den 19: Maij

127: 9:—:

weegens ’t verliesen van Buskruijt en ben Diep Looden dies

Leijn, p:r de Chialoup Batavias welvaaren, op de

reise nae Bouro, Conform politicq raads besluijt

van den 17:' Junij /:I: L:/

22: 5: 8:

over een verlooren dreg met dies Cabeltouw goemoets van de

pantjalling D' Beschernier, Conform politieq: Raads

besluijt, van den 11: Junij /: I: L:/

34: 5:

Transporteere ƒ 398:8:16:— ƒ 13564:17: 8:

7.