close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0431

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17:8:

7:8„

P: Transport

16:9

ƒ 3988:

De door swaare reegen nat en bedorven geraakte 1600: lb:

Rijst, blijkens berigt door de Leeden uijt den Raad van politie

den onderkoopman en winkelier en Cassier Hogerwaard

en den meede onderkoopman Martens, en Conform Politica

Raads besluijt van den 15: Augustus deeses Iaars

10:—

29:

weegens de verloorene Equipagie goederen van de Chialoup

Batavias welvaaren, en Een overleeden ’s Comp:s Lijfeijgen„

Conform politecq Raads besluijt van ult:o deeser maand Aug=o

9

8:

873

Telat

15: 8:

4891

1

wijders zijn de volgende schrijf gereedschappen Leijwaeden per

’t schip 'T Buijten Leeven, desen Jaare naten verrot aange„

„bragten den 14: Maart /: J: L:/ per vendutie met verlies verkogt, als

verlies

3½: lb: Hollands Naijgaaren -

2:19:4.

25: boss: Schagten

20:13:—

29. riemen kleen formaat Papier

57: 3:12:

46: 16::

158: p:s Chitsen Ceronse

8: 14„„

18: Nignaniassen Grove Z=t

136: 6:—„

Resteert aan zuijvers winsten aan dit Hoofd Casteel

Het 1/15 op de afbetaalde soldijen bedraagt hier aan ’t Hoofd Casteel

En op de volgende Buijten Comptoiren, als;

24:8:

570.

ƒ

Ten Comptoir Saparona na aftrek der nadeelige posten

664:

2:

Hila

16:12:

382:

Haroeko

_o

6:12:

400

_=o

_=o

Laricqus

140

4:

_=o

Bouro

355

6:4:

Manipa

De Generaale winsten op de Buijten Comptoiren bedragen.

zo dat alle de winsten na decortatie der nadeelige pos„

„ten zo aan ’t Hoofd Casteel als op de gesamentlijke

Comptoiren in Een rondjaar bedraagen

ar Transporteert

ƒ

199

13564:

5020:1:8:

8536:16:-

1012.

3792:

2513:10:4.

ƒ 14842:17.„

17.8.