close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

vaten

den vertiek den vertier

in 5: Jaaren in ’t boek

door den

Jaar de

anderen A„o 178 /5.

k

267:

12:

lb:

68:

12/8:

60¼

13¼:

27.

22:

6:

102:

bll:

100/½.

roll:

2:

p:r

100:

1064:

448:

1000

27:

3:7:

l:

6 3/100:

21„

57:

9:

10:

12: taten

Restant

onder

primo

dezer

1½.

11 7/8.

2:

6:

8:

4:

763:

Eijsch

voor

rimo

1786:

10

bosser

10.

lb:

15

15

5„

1: stuk

2:

4.. roll

p:

40:

1200:

200:

500: p

18:

10

lb

Trom snaaren

koper draat

_=o

ijzer

Lijm voor de boekebinders en wapenkamers

Amarel.

uijt de Waterpoort

zaken schair rood feijne

_=o donker blanw

Lamphur floet Crips Smalle

smeltkroesen

Glaze Ruijten van 9: en 11: d=m voor ’t Gouvernement

Goenij Lange bengaals

Hoeden Grove soldate voor het guarnizoen.

van de Medicinaale oinhet.

Salarmoniacq

Borax

Medicamenten en Chi„

„rurgyns Jnstramenten voor den opperchirur„

„gijn dezes Casteels volgens G'annexeerde Catta„

„logns.

Medicamenten voor den opper„

„chirurgijn en Hospitalier meede volgens

Cattalogus

Rerk en school, boeken almeede vol„

„gens Cattalogus

uijt T Provisie Maquazijn

50: vaten Bieren in zoort.

Eerte.