close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0483

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de bij

225

§395: Onder ult=o Iunij L: L: is na de ordre de

de Generaale Monstering gedaan

Generaale Monstering ge„

laan en daar van geformeert een tot medio deeser effen ge„

„houden Korto sterkte van alle ’s Comp=s Dienaa

ren uijtmakende een getal van 1292: koppen of 187:

't getal der Dienaaten genoteerd

meerder dan de Memorie van Menage dicteerd blij„

en de korte sterkte g’insereert

kens de onderstaande Korte Sterkte

Present sterkte overtatlige op de be„

paaling

in dienst volgens de Manschap„

te kort schie„

zijnde

bepaalingpen

„tende.

Gouverneuren Directeer deo 5: artintie

1:

1

Opperkoopman en Slcunds

1:

1

Kooplieden

3:

3:

Teweeten

1: Hoofd van Hila

1

_=o Saparoua

1. Fiscaal

Onderkooplieden

6:

5:

1.

als

1: Hoofd van Haroeko

1: Winkelier en Cassier

1: S oofd van Laricque

1. Zoldij Boekhouder

1: secretaris van Politie

1: Buijten Emplooij

6:

6

Boekhouders in Emplooij

als

1: Eerst besw: Clercq van Politie en Sec:t van Ch=s boedelw:

1: Resident van Bouro

_=o Manipa

1

1: Negotie ov„r teffens Sect„s van Kl: gerigtsen Huwelijkse Zaken

1. Soldij Sect„s van Weesmeesteren

1: p„s secret„s van Justitie en Landraad

Transporteere

16:

17:

1: