close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rd:s 926745: 1/8: rd:s 13325 26¼ rd:s 17595: 6:¼:

P Transport Rd=s

70:

onder den welEdelen Heer Presis, vier leeden en se„

425:46 / 75546½

rd=

„cretaris ieder in een Equale portie verdeelt

rd:s 10023 43. 7/8.

Den geheelen uitgave bedraagt

De mindere uitgaeven van de meerdere jnkomsten gedetraheiret zijnde, toond aan datt

Capitaal der weesen thans g’accresseert is met

rd:s 330130½

dus zijnde hetzelve opheeden groot

20896: 36¼

Welk voorsz bedraagen van Rijx:

20896: 36:¾: bestaat uit de Natenoemene Crediteuren

Namentlijk -

Capitaelen der Lupillen

Intrest winnende

a deposito staan„ te goed heb„

de Capitae. benderento

tezaamen

len

Armen en weesen

611:24.¼ lb:

Eijd

100: —: —:pd.s

711 24¼

Jan van Rijn

77: —: —:„

195: 39:—

27239:—.

H=r Jacob Hazebroek

142. 10

358: 15:—:

216 5: —:

Pieter Johannes Pick.

6932:—

141 4: —:

211: 29:—

Christiaan Godlieb

83: 16:—

3: 36: —:

87: 4: —:

wilhelmina Petronella Sleutel

2498

—: —:

2498:—:—:

Jsaac willemans

13926:½:

6:13:½

145 40:—:

Jacoba Pietersz

249:34: —:

24934:—:

Fredrik willem Progars

195:

195:

dasina Petronella Noa

87: 23:½:

87 23:½.

’t kind van Mourand Sourbag

46: 42

6.9

53 3:

Andries Godbrieb Wilhelm

692 42 5/8.

69242./8

Fredrik wilhelm Scherpel

39

—:: —:

1:36:—:

40: 36:—:

Anna Cornelia Frans

500:

. —:

500.

’t kind van Pieter Pelman

53: 30: —:

5330: —:

de twee kinderen van jeremias Benjamin Hesler.

4836:—:

16: 17:½

65: 5:1½.

d’twee kinderen veln Bartholomeus van de walle

1200:

—.

1200.

d’ kinderen van Joachim Adriaan Freno

3000:

—„

3000:

Johannes Ernsten Michiel verving

414: 10¾

414. 10 ¾.

Anika Rijma

170: 23: 7/8

170: 23 7/8:

Elzelina en Johan Abraham Clarisse

150:

150:

—:—

Rink Reijma

235: 23

235.23¾

Anna Johanna Rijma

44. 44¼

4444¼

frans Hend=r Godfried, Maria Catharina en Dorothea Hel„

121:

5:½

19

140: 7:—

Anna Agnita Smissaart

1000: —: —.

127 24:—

112724:

Transporteere

rd=s 1270527:½