close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0518

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rd:s 926745: 1/8: rd:s 13325 26¼ rd:s 17595: 6:¼:

P Transport Rd=s

70:

onder den welEdelen Heer Presis, vier leeden en se„

425:46 / 75546½

rd=

„cretaris ieder in een Equale portie verdeelt

rd:s 10023 43. 7/8.

Den geheelen uitgave bedraagt

De mindere uitgaeven van de meerdere jnkomsten gedetraheiret zijnde, toond aan datt

Capitaal der weesen thans g’accresseert is met

rd:s 330130½

dus zijnde hetzelve opheeden groot

20896: 36¼

Welk voorsz bedraagen van Rijx:

20896: 36:¾: bestaat uit de Natenoemene Crediteuren

Namentlijk -

Capitaelen der Lupillen

Intrest winnende

a deposito staan„ te goed heb„

de Capitae. benderento

tezaamen

len

Armen en weesen

611:24.¼ lb:

Eijd

100: —: —:pd.s

711 24¼

Jan van Rijn

77: —: —:„

195: 39:—

27239:—.

H=r Jacob Hazebroek

142. 10

358: 15:—:

216 5: —:

Pieter Johannes Pick.

6932:—

141 4: —:

211: 29:—

Christiaan Godlieb

83: 16:—

3: 36: —:

87: 4: —:

wilhelmina Petronella Sleutel

2498

—: —:

2498:—:—:

Jsaac willemans

13926:½:

6:13:½

145 40:—:

Jacoba Pietersz

249:34: —:

24934:—:

Fredrik willem Progars

195:

195:

dasina Petronella Noa

87: 23:½:

87 23:½.

’t kind van Mourand Sourbag

46: 42

6.9

53 3:

Andries Godbrieb Wilhelm

692 42 5/8.

69242./8

Fredrik wilhelm Scherpel

39

—:: —:

1:36:—:

40: 36:—:

Anna Cornelia Frans

500:

. —:

500.

’t kind van Pieter Pelman

53: 30: —:

5330: —:

de twee kinderen van jeremias Benjamin Hesler.

4836:—:

16: 17:½

65: 5:1½.

d’twee kinderen veln Bartholomeus van de walle

1200:

—.

1200.

d’ kinderen van Joachim Adriaan Freno

3000:

—„

3000:

Johannes Ernsten Michiel verving

414: 10¾

414. 10 ¾.

Anika Rijma

170: 23: 7/8

170: 23 7/8:

Elzelina en Johan Abraham Clarisse

150:

150:

—:—

Rink Reijma

235: 23

235.23¾

Anna Johanna Rijma

44. 44¼

4444¼

frans Hend=r Godfried, Maria Catharina en Dorothea Hel„

121:

5:½

19

140: 7:—

Anna Agnita Smissaart

1000: —: —.

127 24:—

112724:

Transporteere

rd=s 1270527:½