close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0548

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A 1704.

„„ —:

24:

Paljallings voerende Ean Htaar

SS Cinatn Fan Smnio

Vertrekt dit vaartuig onder den Chinees Ian Heeng, en bemant met

20: Septemb.

nog 21: koppen na Batavia. niemt mede, 1000: rd„s aan Contant

gemonteert met 3: p„s ijzere stuck, 4: p„s snaph: 2: p„s Pieken, 100: l„

butkruijt en 25: akoegels int

ritourneert den 27: Decemb: en brengt aan van Batavia, 2: Corgie Chinees Linnen

o

2: d„o Chitsen enz„t 2: d„o Neusdoeken, 1: d„o Chelassen, 3: d„ zouratse kl:

1: Picol garen, 2: stuk Guinees, 1: bier pijp Blauwsel, 30: p„s Choubreels

groot en klein, 20: dousz: Messen tu z:t 5: riemen papier en 2: pic:

wax en van Java, 20: Cojengs Rtijkt, 15: piC: Poeder zucker: 2: Cor„

„gie Jav: Fabak, 25. d„o d„o kl: en kleenigheeden

Den esfstent et Hestand vaen beije Sham Llonarat Coges

Iuli

Is dit vaartuig onder den eigenaar, bemanc met nog 15: koppen na

Bonio, Manipa en dies agterland vertrocken, mede neemende 12: p„s

Baftas br: bl:, 2: p„s karikams kl: rode 1: groot werpmet, 2: d„o Vick

metten; 1: koper staande Lamp, 20: matt: zout en angekleenigh

Dejentie, 2 ijzere Canons van 1: lb„ met Rampaarden en toebeho„

ren, 6: p„s snaph: 1: Fistool, 10: p„s Handgranaten ƒ 50: p„s ijzere koegel

50: ps druijven, 50: p„s gevalde Cardoesen 25: donverscherpe Pattroo

„nen, 2: kardoes kokers 4: kruit Lanth: en 1: kruijthoorns,

Den

8: september retourneert enselven te rug aanbrengende 2000: p„s toemantagoe

12: Lasten Padij 1: picol Visch, en 4: d„o dinding,

18. 8ber

Doet dit vaartuig weder een Togt na voorsz: Plaatsen, bemant en

gemonteert als boven. Negotie 3: Corgie Baftasbr: bl: 3: d„o Java

aleed:, 1: kist met Porcelenen int„t 5: lb: Coralen inz:t en 12: groff d pippen

Is den

30. 9ber: aangekomen en heeft tot Negotee mere gebragt 12. last padij 2: p„s

Dinding 2: d„o v7sch, 1130: Soem: sagoe en 11900: p: droge jagons

7: 7bek

Oncterneemt den Jnlander van Bouro Tikana, hier mede bereete

na voorsz: plaatzen bemanden gemonteert als even, vervoert 4: Corgie

Baftas er: bl: en eenige Jav Lijwaten

retourneert den 10: febr: 1785:, en brengt aan 1200, toem: sagoe, 2500.

p„ Jagons en 1½. picols droge vissen

7: Junij

Roet dit Vaartuig onder den eigenaar een vierde togt na Manipa

en Bonca bemant en gemonteert als voren, neemt mede, 2: sorgie

battas br: bl: 3: d„o Java: gestreepte„ 1: d„o sarongse 5: p„s guinees gem.

gebl: en 10: stux Chinaslinnen

arrilveert den 16: Aug„t met een Lading Sagoemeel, Padie een kleinigheden

Transporteere

2:

1.

1.

15.

troot oud

Lasten Jaren

3.

20.

2.