close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0018

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Petugien

de politicque als Justitieele Lieden gevoteerd hebbende

agten het onbevoegd over de zaak te richten

met eenige andere Lieden

kennis geeving om andere Justitieele Leeden te benoemen

aanmeiking van den eerstgeteekend - -

geen blijken dat er tot vereeniging gezogt is

geen andere Justieele Leeden te vinden

partijen vaijheijd gelaten zig bij den Agtb: raad van Justitie des Casteels Batavia

te vervoegen

eerbiedig kennis geeving

met overttending der papieren welke dus lange alhier geseponneerd zijn

Bordelmeesteren vergunt om twee Crediteuren

Onder de naam van onbekende weesen inteneemen

de staat reekening van dat Collegie

en burger Krijgt has gaan over

Jenaaren

de Bootsman Hoedap

geeft zijne langjaarige diensten

en veele bezigheeden te kennen.

versoek om quliteit en gagie als sous Luitenant ter Zee

favorabele voordragt, als zodanig, of verhooging in gagie

de meester knegt der scheepstimmerlieden

tot oppertimmerman aangestelde met ƒ 48:

twee jongassistenten

tot absolut assistenten bevorderd

een bombardier tot Extra ord„e vuurwerken

en een Carnonier tot Bembardier na het Regten

een Corporaal tot zergeant aangesteld

de boode van justitieelot soldaat te rug geschre

uit den dienst gestelde dienaaren

de nevenstaande in dienst aangenomen

recerte aan het acte boek:

Dederteurs

geene Deterteurs

Sarg: 486:

487

488.

489

490.

491.

492:

493:

494:

1„

495

559

560:

561.

562:

563:

564:

565

566:

567:

568.

569

574: