close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0022

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Tegagieerdens

gegagieerden bestaan in nievens staande koppen

Pag Sjelike Bestellingen.

den Chinees Luitenant Limdjoeko vertoond dat

maar 200: stukken guinees gemeene heeft

en egter na het vertrek van de winkel

voor 220: is aangesproken

versoek om niet meer dan de ontv: te betaelen

speculatieur remargiies nopens ’t gedrag van Bangeman in deesen

die intusschen van hier is vertrocken

deeze questieuse 20: stukken Guinees

zijn met nog 20 anderee

door Bangeman in Cadbetaald

wat hier in gedagt is geworden

de tweeende laatte teekenaaren zijn van aders

dat Limajoekoe de 20: guinees betalen moet met behoud van zijn quarrant

de overige teekenaaren zijn van Contra gevoelen

den chinees Limajoeko van de betaling ontheft

Catteels opperchirurgijn

kan met geen 2: p„s guinees tot verband doek toekomen

om reeden als in de text

met nog 6: stukken sjaars gesupleerd

reeds bedeeld hebbende dat de Comp: slaaf Daan niet ontdekt was

iskene Banja van Balie opgespeurd die Suspect Mijnd.

aanhaling uit 's fiscaals berigt

is gebecureerd

en gaat ter hooger dispositie aldus over

'S Hospitaals buiten Regenten

dienen hunnen gevordert rapport

is bij de Leeden rond geleeken

eenige voorgestelde verbeteringen te laten geschieden

de verstrecking voor spijzen

met 9 ll: sdaags voor rederen zieken veregelegd.

in het overige na den voorraad te regul en

40. paar munlen van Java te eijschen

nog 20: p„s deekende afto geeven

34: stukken guineel en 12: p„s salemp:

nevens nog een slaaf en flaurij - -

de geheele gagie der zieken inhouden

geen Saguweer of Hterke dranken in ’t zieken huijs te dulden

1

Sung: 573:

442.

—:

4.43.

444:

445

446.

447:

448:

449:

450:

451.

452:

—„

453:

454:

455:

456.

457.

458.

459.

460:

461: