close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 323:

de duplicaten zullen bij gele

„genheid afgaan

5324:

de victoria met ombekwar

goederen afgeladen

§325.

de gerequireerde en vermiste

papieren voor Nederland gaa

over

§ 326:

Den eerstgeteekende op vertoek

van den raad het plan van de

„fencie geformeerd

en beschrijving wegens de menag„

in de Cviele departementen reeds

bedeeld zijnde

15

wij hem na dat hij ten overstaan van den Fiscaal van Hamel

door voorm: Wolsgaard en den Zeekundigen Boekhouder

Coomans was g’examineerd, ingevolge ons besluijt van den 8:

deeser hebben gevordert tot Lonis Lieutenant.

De duplicaaten zullen wij over Java of Maccasser

voorsenden, wanneer Wij daar toe geleegendheid hebben.

Jntusschen hebben wij in gem: Pantjalling doen aflaaden, zodaa„

nige onbequaame goederen, als de bylagen versellende Memorie

dicteerd.

De door uw Hoog Edelens gerequireerde dubbelde Hellen

„brieven en Papieren voor Neederland insteede van die welke

met de scheepen de Harmonie en overduuw veronge

„lust zijn, thans in geleedheid gebragt zijnde hebben wij do

eer uW Hoog Edelens in een appart kasje en in sodanigde

voegen als het onder de Bijlaagen deeses overgaande Register

dicteerd, aan te bieden

Onder dit Hoofdeel bij 8: 7: onser eerbiedige van den 15:

Iunij L: L: uw Hoog Edelens reets bedeeld hebbende, dat

den eerstgeteekende:/ op het versoek van den Raad:s opzigh.

genoomen heeft, zo wel om een ampel plan van verdeediging

te ontwerping, als eene beschrijving welke posten in de Civiele

de partementen, het best en nuttigst kunnen gemenageerd

worden