close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

minsten twee scheepen van de Grootste Charter ter afhaal

waar toe twee scheepen benodig

zijn

vordert.

§ 360:

Wij versoeken UW Hoog Edelens /: hoe ongaarne ook: zeer

versoek om twee scheepen

instantig om de toezending derselve en konde het UW Hoog

en zoo Hunne Hoog Edelheden

gelieven nog een schip over Ban„

Edelens goedvinden nog eene over Banda, ten einde de Lapa„

„da, saparoca te laten aangieven

rouasche Leeverantie, waar toe er alleen een schip vereijscht

en benoodigt zal zijn, te konnen inneemen.

Heb geproflueerde uit den verkoop van

5361:

Sagoe Boomen in een ronsjaar, of zee„

dert P=mo Iulij des voorleesen tot ult=o Junij deses Jaars, uit

den verkoop van Zagoebomer

heeft rd:s 1099: 12: opgebragt

de binnen en buijten bosschen van Hoeamchel of klein Ceran

tendeeren te saamen Ryxd„s 1099: 12: of rijx„s 64. 12: meerder

dan Anno passato:

§ 362:

Deese Bosschen waar in geduurige aanplantingen gedaan

werden, zijn in een goede staat en wij neemen de vrijheid UW

volgens overgaande berigt

Hoog Edelens het Berigt van derzelver gesteldheid

onder de Bijlaagen over te zenden.

5363:

Ahet aanhaaling daar uijt dat in deesen Jaare weeder op„

blijkt dat er 1150: boomtjes aan nieuw aangeplant zijn 1150: Jonge boomptjes, terwijl dat van

„geplant zijn

1400: stuk in a:r p=s aldaar geport, maar 582: in t Leeven zijn

gebleeven.

Ten

veree

Zet 3

anB.

maa

rapporten

resolutien

Maij in

korte ver

Onder

Hilo

Tapan„

Hazor

Lavi

Bou„

Ma

In

d