close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§422:

Dog van de bij ’t Guarnisoen te kort bevonden.

van de te kort bevonden wape„

„nen

5:

Banjonekten, met hun scheeden

Cardon riemen.

48.

Houwers Granadiers met hun scheeden

4:

13:

Paktroontassen groote sonder Lond bergarhg

2: Port Epeesen In Lands

7: Snaphaanen Granadiers

20:

Ieemleeze draagbanden mitsg:s van de daaren teegen over bevon

2: halve pieken

1: Pattroontas groot, met Landbergeng en

Pattroontassen kleene ordinaire, hebben wij door den Majoor

7:

Schnijder en order sergeant Andree, teede en verand

is verantwoording gevorderd

woording laaten geeven welke wij nog te gemoed zien

en na bevinding diepponeeren zullen.

3. 423:

Terwijl wij de bij de Arthillerij manqueerende en nog

to leeveren.

geweese

1: ijzere affuit Swalp den geweese orang Kaij van Hoetoemo

den orangkaija van Hoetoe

„moerij moet nog een zwalf

leveren

rij Cornelis Pieters vermits hem daar voor reets lange

uit ’s Comp„s Cassa betaald is, de spoedige Leverantie

hebben aan bevoolen.

5 424:

Bij het Confronteeren van ’t Rapport wee„

Door den Geweesen winkelier

Bangeman

gens de overgave van de kleede winkel en

klijne geld Cassa, door den afgegaane onder„

koopman Bangeman aan den presenten

winkelier

is een

maa

welke than

inhet te ver

Cas volde

de acte

gesek

geco„

st:

de rastor

op neem