close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0097

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 450:

eene banja van Balie op„

espeurd die suspect schijnd

raphaling uit 's fiscaals

erigt

§ 451:

gesecureerd

46

Thans mogen wij uW Hoog Edelens nader de verschul„

„digde elucidatie geeven, dat gem: Fiscaal ons bij een ander

Berigt, dat onder de Bijlagen overgaat, ter onser bij een„

komst op den 28:' Julij heeft te kennen gegeeven, koo bij

zijn nader gedaan ordersoek op ’t vaartuijg van den

Bataviase Chineese Anachoda Oein Poetlo, deesen

een aanmerkend oog op zijn volk hebbende doen vesti„

„gen, en eijndelijk ontwaard heeft dat zeeker bij hem

bescheijden mattroos zig noemde Banja van Balie

eer tijds Leijfeigen te Palembang is geweest zonder dat

men weet of hij zelve kon aantoonen hoedaanig of door

wien hij zijne vrijheijd heeft bekoomen.

Dat denselven in ’t gepasseerde Jaar van Malaca op

Batavia met een Chinees vaartuijg is gekoomen, en

dat eindelijk het ondersoek na den suspecten Daan,

hem sodaanig ontrust had, dat hij voorneemens zoude

zijn zich in stilte te absenteeren, of bij onmogelijkheid

in de te rug reise na Batavia, een Amok op ’t vaar„

tuig aan te rigten, en welk voorneemen hij aan twee

zoude

andere mattrorsen„ hebben onderrigt

Deesen suspecten knaap hebben wij intusschen laten

secureeren te eerder, om dat den Anachoda neevens

het overige Chialoups volk betuijgden voor hem

bevreest do zijn en zende hem thans wel gesecureert.

aan